(Reff) Koko tamvan

Ada di hatiku

Koko tamvans

Aku rindu kamu

”SPACEIKLAN”

Koko tamvan

idaman hatiku

Koko tamvan

Kamu emang bikin aku klepek-klepek

back to intro

reff 2x.